FORGOT YOUR DETAILS?

Dzielimy się doświadczeniem. Warto pytać, warto czytać.

Kto opracowuje instrukcje bhp na stanowisku pracy (np. prace spawalnicze), instrukcje bhp obsługi maszyn (np. obsługa tokarki) w zakładzie produkcyjnym? Instrukcje bhp tworzy pracodawca lub osoby przez niego wyznaczone, które posiadają odpowiedni zasób wiedzy dotyczący przepisów bhp oraz zagadnień związanych z procesami pracy odbywającymi się na konkretnych stanowiskach pracy. Zwykle są to osoby bezpośrednio kierujące
Ustawodawca wprowadził obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, by ocenić poziom bezpieczeństwa pracy na danym stanowisku. Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego i jego dokumentowania ustawodawca nałożył na pracodawcę w art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz Minister

Rusza MALUCH 2016

piątek, 18 grudnia 2015 by
151 mln zł przeznaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na edycję programu MALUCH 2016. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku. O dofinansowanie może ubiegać się obecnie więcej podmiotów – już nie tylko gminy, ale również osoby fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje nieposiadające osobowości
Pracodawca zwalniając pracownika dyscyplinarnie z pracy musi zachować warunki formalne: złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w formie pisemnej, wskazać przyczynę, pouczyć pracownika o prawie odwołania się do sądu, a samą decyzję o zwolnieniu z pracy podjąć przed upływem miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Na uzupełnianie tych formalności, a w
TOP