FORGOT YOUR DETAILS?

Dzielimy się doświadczeniem. Warto pytać, warto czytać.

Lekarz, dentysta, felczer i starszy felczer będą wystawiali elektroniczne zwolnienia lekarskie z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny. Płatnik składek będzie miał wgląd do wystawionego zaświadczenia już tego samego dnia. Taką reformę wystawiania zaświadczeń lekarskich przewiduje ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie
Lista Best Workplaces Europe 2015, ogłoszona 4 czerwca w Luksemburgu, to ranking 100 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie wyłonionych spośród laureatów 19 list krajowych ogłaszanych przez Great Place to Work w Europie, w tym w Polsce. Tegorocznymi zwycięzcami w 3 kategoriach konkursowych zostali: NetApp, który uplasował się na szczycie Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015,
Odpowiedzialność właściciela, użytkownika, administratora (zarządcy) budynku, za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną przeciwpożarową nie musi polegać na samodzielnym (osobistym i bezpośrednim) ich realizowaniu, lecz na zapewnieniu, aby wszystkie wymagania zostały spełnione. W tym celu administrator budynku (kierownik działu administracyjnego) może, a nawet – jeśli nie posiada stosownych kwalifikacji – powinien skorzystać z pomocy osoby legitymującej
Odpowiedzialność porządkowa polega na ponoszeniu przez pracowników konsekwencji, zarówno osobistych, jak i materialnych naruszenia przez nich obowiązków pracowniczych, w tym związanych z przestrzeganiem przepisów bhp. Odpowiedzialność porządkowa może być stosowana za zawinione naruszenie obowiązków pracowniczych, bez względu na to, czy pracownik takim naruszeniem wyrządził pracodawcy szkodę. W myśl art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
TOP