FORGOT YOUR DETAILS?

Dzielimy się doświadczeniem. Warto pytać, warto czytać.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje przedsiębiorcom specjalny program dofinansowania, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. O bezzwrotne wsparcie finansowe mogą ubiegać się zarówno duże jak i małe firmy. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej określone są w art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bhp w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń. Miejsca na podium zajęli również Barbara Makowska i Tomasz Forenc. Ponad 430 uczestników i 100 godzin poświęconych na wypełnienie testów wiedzy – właśnie zakończyła się pierwsza edycja Mistrzostw Kadry BHP. To jedno
Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie dla rodziców, którym urodzi się dziecko, a którzy nie mogą skorzystać z urlopu – np. bezrobotnych i zleceniobiorcy – wprowadza ustawa przyjęta przez Sejm. Jej celem jest wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Nowelizacja wprowadza świadczenie rodzicielskie dla rodzin, które do tej pory nie mogły z niego skorzystać.

Dzieci ulegają wypadkom na polu

poniedziałek, 22 czerwca 2015 by
Dane statystyczne KRUS w latach 1996–2003 wykazały, że każdego roku w polu ulega wypadkom średnio 1400 dzieci do lat piętnastu. Tej zatrważającej skali dramatów można uniknąć przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku – przede wszystkim ich dorosłych opiekunów. Od 2004 roku w wyniku zmiany ustawy KRUS nie przyjmuje już zgłoszeń o wypadkach dzieci.
TOP