FORGOT YOUR DETAILS?

Dzielimy się doświadczeniem. Warto pytać, warto czytać.

Wakacje skłaniają do przypomnienia wymagań, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wymagania te, w szczególności warunki bezpieczeństwa i warunki higieniczne, określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.
15 lipca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac dostosowuje nasze przepisy do regulacji unijnych,
W sezonie letnim wiele osób będzie korzystać ze zbiorników wodnych. Minister Spraw Wewnętrznych, rozporządzeniem (Dz. U. poz. 286) z dnia 6 marca 2012 r., ustalił sposób oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzory znaków zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag obowiązujących w zależności od warunków pogodowych i terenowych na akwenach wodnych. Zgodnie z rozporządzeniem strefy dla umiejących i nieumiejących
Zimne napoje, żaluzje w oknach, a nawet krótszy dzień pracy – tego pracownik może wymagać od swojego szefa w czasie upałów. Wysokie temperatury powodują, że praca staje się bardziej uciążliwa. Zdrowie i życie pracowników musi być odpowiednio chronione. Pracowniku, poznaj swoje prawa! Nie ma znaczenia, czy pracujemy w biurze, fabryce czy na budowie. Pracodawcy mają
TOP