FORGOT YOUR DETAILS?

Powierz obsługę profesjonalistom z e-BeHaP - to efektywne rozwiązanie

Szkolenia BHP dla firm Wrocław

Proponujemy Państwu pełny outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 23711 oraz przepisem wykonawczym którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.).

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

 

W cenie usługi otrzymacie Państwo:

 • prowadzenie szkoleń BHP na terenie Wrocławia w pełnym zakresie;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP;
 • pełną obsługę postępowań powypadkowych;
 • ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów);
 • oceny ergonomii stanowisk pracy;
 • audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • opracowujemy niezbędne instrukcje, plany ewakuacyjne;
 • pomagamy w doborze i zakupie ochron osobistych i sprzętu p.poż.;
 • przygotowujemy dokumentacje oraz sprawujemy nadzór nad obowiązkiem badań środowiska pracy;
 • odpowiadamy na wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapewniamy kompleksową i realizację tych wystąpień;
 • zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych);
 • zapewniamy bieżącą informację i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzanych przepisów i norm.

 

Cena usługi OUTSOURCING BHP jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej działa firma.

TOP