FORGOT YOUR DETAILS?

Skorzystaj z dobrego szkolenia na korzystnych warunkach.

Szkolenia z zakresu BHP Wrocław

Zgodnie z Art. 2373. § 2. (179) Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu tradycyjne szkolenia z zakresu szkoleń BHP dla wszystkich grup zawodowych.
Szkolenia prowadzimy w postaci wykładów, seminariów u Państwa na terenie zakładu pracy.

Zakresy szkoleń uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także tematykę prawa pracy. Podczas szkoleń korzystamy z nowoczesnych form pomocy dydaktycznych dzięki czemu przyswojenie problematyki BHP i P.Poż staje się ciekawsze, prostsze – słowem przyjemniejsze. Szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu. Wszystkie szkolenia spełniają wymogi rozporządzenia i są zgodne z ramowymi programami szkoleń.

 

RODZAJE SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 

1. Szkolenia wstępne:

Szkolenia wstępne ogólne przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa zakładu.

 

2. Szkolenia okresowe:

  • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia te przeznaczone są dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółkami, urzędami, i oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)

pobierz program

 

  • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia te adresowane są do wszystkich pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

pobierz program

 

  • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

Szkolenia te kierowane są dla wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

pobierz program

 

  • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych

pobierz program

 

 

3.  Szkolenie z I Pomocy Przedlekarskiej

Organizujemy dla Państwa również profesjonalne szkolenie z I Pomocy Przedlekarskiej (również z użyciem defibrylatora), podczas których zdobędą Państwo zarówno teoretyczne i praktyczne umiejętności udzielania I pomocy. Instruktorzy to ratownicy medyczni od lat zajmujący się pierwszą pomocą oraz ratownictwem.

 

 

4. Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

Podczas szkolenia PPOŻ dla firm we Wrocławiu pracownicy zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale również będą mieli okazję zobaczyć jak rozwija się pożar i dowiedzą się, jak należy postępować w obliczu jego zagrożenia.

TOP