FORGOT YOUR DETAILS?

Znamy laureatów I Mistrzostw Kadry BHP

by / / ROZMAITOŚCI, W FIRMIE, WYDARZENIA

Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bhp w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń. Miejsca na podium zajęli również Barbara Makowska i Tomasz Forenc.
Ponad 430 uczestników i 100 godzin poświęconych na wypełnienie testów wiedzy – właśnie zakończyła się pierwsza edycja Mistrzostw Kadry BHP. To jedno z największych tego typu wydarzeń branżowych w Polsce. Do konkursu przystąpili managerowie, doświadczeni praktycy, specjaliści, a także przedstawiciele środowiska akademickiego oraz studenci. Wśród uczestników znaleźli się również pasjonaci zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, niezwiązani zawodowo z branżą.
– Naszym celem było znalezienie najlepszych ekspertów BHP w Polsce. Dodatkowo element współzawodnictwa i atrakcyjne nagrody miały zachęcić do dalszego poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Dziś śmiało mogę powiedzieć, że to się udało. Duże zainteresowanie konkursem pokazuje, że taka inicjatywa była potrzebna, a temat kultury bezpieczeństwa pracy jest ważny zarówno dla ekspertów, pracodawców jak i pracowników. Mistrzostwa Kadry BHP składały się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Trzydzieści osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów zakwalifikowano do drugiego etapu, gdzie na uczestników czekał kolejny test oraz studium przypadku do rozwiązania.
– Poziom Mistrzostw Kadry BHP był bardzo wysoki – mówi Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A., Przewodniczący Komisji Konkursowej. Pytania przygotowane przez doświadczonych specjalistów i uznane autorytety z branży BHP w Polsce były naprawdę trudne, a czas na udzielenie odpowiedzi ograniczony. Mimo to w pierwszym etapie aż 1/3 uczestników uzyskała w teście co najmniej 80 procent, a o awansie do finałowej 30. decydowały dosłownie pojedyncze punkty.
Finaliści konkursu zostali wyłonieni spośród osób, które zdobyły największą liczbę punktów, na które sumują się poprawne odpowiedzi z testu etapu II oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową za rozwiązanie case study. W przypadku pytania opisowego pod uwagę były brane najlepiej dobrane narzędzia oraz uzasadnienie sposobu działania.
Nad poprawnością merytoryczną Mistrzostw Kadry BHP czuwała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których należą: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zwycięzcy Mistrzostw Kadry BHP zostali uhonorowani 24 czerwca 2015 r. podczas uroczystej gali w Warszawie, której Partnerem był Tauron Dystrybucja S.A.

TOP