FORGOT YOUR DETAILS?

Wręczono nagrody Państwowej Inspekcji Pracy

by / / ROZMAITOŚCI
Dnia 25 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Podczas gali kilkudziesięciu zasłużonych pracowników PIP uhonorowano Medalami za Długoletnią Służbę, przyznanymi przez prezydenta RP na wniosek głównego inspektora pracy w związku z jubileuszem 95-lecia polskiej inspekcji pracy.
W tym roku Nagroda im. Haliny Krahelskiej została przyznana: Lucynie Dargiewicz, Kazimierzowi Kimso, Elżbiecie Korzeniowskiej, Mirosławowi Koziurze, Krzysztofowi Oleksakowi, Andrzejowi Pakurze, Elżbiecie Rafalskiej, Marii Teresie Romer, Stanisławowi Stolorzowi, Tadeuszowi Sułkowskiemu. Nagrodę wręczały: Iwona Hickiewicz i Izabela Katarzyna Mrzygłocka.
Główna inspektor pracy wręczyła także nagrody: statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz powiedziała, że wyróżnienie to, sięgające do korzeni polskiej inspekcji pracy, wzmacnia poczucie więzi z tradycją i historią, będąc pomostem między przeszłością a teraźniejszością. Jest ponadto wyrazem najwyższego uznania środowiska inspektorskiego dla wybitnych osiągnięć laureatów nagrody w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy.
Nawiązując do działalności tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że „wielka to satysfakcja dla inspekcji pracy, na co dzień egzekwującej poszanowania prawa, gdy ma do czynienia z pracodawcami, których można innym stawiać za wzór i nagradzać”. Jak podkreśliła, przyznawane w konkursie nagrody stanowią dla rynkowych partnerów laureatów swoistą rekomendację solidności, rzetelności i bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej.
W trakcie zamkowej gali oprócz nagród głównego inspektora pracy pracodawcy odebrali także specjalne wyróżnienia przyznane przez partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto wręczono list gratulacyjny mistrzowi szkolącemu z zakładu, którego uczeń osiągnął najlepsze wyniki w XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, organizowanego wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
źródło: www.pip.gov.pl
TOP