FORGOT YOUR DETAILS?

Innowacyjne szkolenia BHP

by / / ROZMAITOŚCI, W DOMU, W FIRMIE

E-BeHaP.pl ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach e-learningowych. Proponujemy Państwu innowacyjne, niezwykle istotne z prawnego punktu widzenia,  szkolenia BHP dostępne na platformie internetowej.

Dlaczego e-learning?

Do zalet e-learningu zalicza się między innymi ruchomy czas nauki sprzyjający pracy i wygodę naszych klientów oraz większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału. E-learning pozwala uczyć się we własnym tempie oraz zminimalizować strach czy nieśmiałość, które mogłyby pojawić się w trakcie tradycyjnych warsztatów.

W porównaniu z tradycyjną metodą nauki, e-learning przynosi duże zyski organizacjom z rozproszonymi i ciągle zmieniającymi się pracownikami (np. personel restauracji czy operator linii.), eliminując koszty takie jak honorarium trenera, wynajem sali szkoleniowej, zakwaterowanie czy wyżywienie.

Szkolenia okresowe BHP

E – BeHaP.pl organizuje nowoczesne  szkolenia okresowe  bhp w formie samokształcenia kierowanego za pomocą platformy e-learning. Dzięki tak innowacyjnym rozwiązaniom możliwe będzie zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników w organizacji.

Należy podkreślić, ze przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy i nie należy dopuszczać pracowników do pracy bez okresowo aktualizowanej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dostępne szkolenia

1. szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno – biurowych:

  • w języku polskim
  • w języku angielskim

2. szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno – technicznych:

  • w języku polskim
  • w języku angielskim

3. szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

  • w języku polskim
  • w języku angielskim

Pod koniec szkolenia każdy z uczestników wypełnia test, następnie po jego pozytywnym zaliczeniu wystawiamy stosowne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

TOP