FORGOT YOUR DETAILS?

Great Place to Work ogłosił tegoroczną Listę 100 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie

by / / ROZMAITOŚCI
Lista Best Workplaces Europe 2015, ogłoszona 4 czerwca w Luksemburgu, to ranking 100 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie wyłonionych spośród laureatów 19 list krajowych ogłaszanych przez Great Place to Work w Europie, w tym w Polsce. Tegorocznymi zwycięzcami w 3 kategoriach konkursowych zostali: NetApp, który uplasował się na szczycie Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy Europa 2015, Davidson Consulting – zwycięzca w kategorii Najlepszych Dużych Miejsc Pracy (zatrudniających powyżej 500 osób) oraz Cygni, które otwiera stawkę wśród Najlepszych Małych i Średnich Miejsc Pracy Europa 2015.
Przyznane zostały także nagrody specjalne. Nagrodę w kategorii Budowanie Dumy otrzymał Mars. Zwycięzcą kategorii Przejrzysta Komunikacja został SAS Institute, a najlepszy w kategorii Angażowanie Pracowników okazał się Goodman Masson.
Trendy wśród najlepszych z najlepszych
Tym co łączy tegorocznych laureatów Listy Najlepszych Miejsc Pracy w Europie jest przekonanie, że aby sprostać potrzebom współczesnych pracowników, nie wystarczy być firmą dobrze zarządzaną, uczciwą i darzącą szacunkiem zatrudnione w niej osoby. Dzisiejsze oczekiwania wobec firmy zasługującej na miano wspaniałego miejsca pracy są znacznie większe. Etycznie zarządzana firma, która stwarza godne warunki pracy, to oczywiście podstawa. Jednak szansę na miejsce wśród ‘europejskiej setki najlepszych’ miały w tym roku firmy, które potrafiły zrobić krok dalej. Analiza odpowiedzi udzielonych w ankiecie Trust Index przez ponad 270 tys. pracowników firm-laureatów z 19 krajów europejskich pozwoliła wyodrębnić 3 główne trendy wśród najlepszych z najlepszych. Po pierwsze, firmy coraz bardziej troszczą się o to, aby stworzyć pod każdym względem zdrowe miejsce pracy. „Obserwujemy rosnącą liczbę działań i świadczeń wspierających zarówno fizyczne, jak i psychiczne zdrowie pracowników” – podsumowuje Frank Hauser, Dyrektor Zarządzający Great Place to Work w Niemczech. Pracownicy, a w ślad za nimi pracodawcy stawiają więc m.in. nie tylko na dobrą, przyjacielską atmosferę pracy, ale także na maksymalne wyeliminowanie czynników stresogennych.
Po drugie, komfort psychiczny i emocjonalny w pracy jest ściśle powiązany z budowaniem przestrzeni do wspólnej zabawy, a szerzej – z „dostarczaniem” powodów do radości, jaką pracownik chce dzisiaj czerpać w pracy i z pracy. Chodzi tu zarówno o wspólne świętowanie, wspólne wyjazdy firmowe, chwile wytchnienia podczas dnia pracy w pomieszczeniach do relaksu, jak i o poważne wyzwania zawodowe gwarantujące angażującą pracę, która staje się pasją.
Trzecim trendem, który wyraźnie się zaznaczył, jest kultura partycypacyjna, czyli słuchanie pracowników oraz branie pod uwagę ich sugestii i pomysłów przy podejmowaniu decyzji. Przykłady firm, które prowadzą u siebie politykę daleko idącej otwartości i przejrzystości dowodzą, że demokratyczne zarządzanie to skuteczny sposób nie tylko na sprawne prowadzenie firmy, ale i budowanie trwałej więzi z pracownikami. Jak pokazuje praktyka, poczucie wspólnoty pracowników z firmą jest nie do przecenienia w przełomowych momentach życia organizacji, gdy mobilizacja i zwarte działanie wszystkich w jednym szyku decyduje o przetrwaniu firmy lub jej sukcesie.
Czy warto być najlepszym miejscem pracy
Analiza twardych danych nie pozostawia wątpliwości co do odpowiedzi na tak postawione pytanie. Podczas gdy we Włoszech cała gospodarka od 3 lat jest w fazie stagnacji, firmy z włoskiej listy Great Place to Work odnotowały średni roczny wzrost przychodów o co najmniej 6,2%. W Danii w sektorze prywatnym wskaźnik absencji w pracy wynosi średnio 3,1%, a w firmach z tytułem Najlepszych Miejsc Pracy tylko 2,5%. Ale tym, co być może najbardziej skłania wiele firm do podejmowania starań, aby być postrzeganym jako wspaniałe miejsce pracy, jest „wojna o talenty”. Wielu ekspertów prognozuje, że nadchodzą czasy nasilonej rywalizacji o najbardziej utalentowanych pracowników. Irlandia już dzisiaj to odczuwa. Kraj wyszedł z recesji i odnotowuje wzrost gospodarczy najwyższy w Europie. Wiele międzynarodowych organizacji wybiera Irlandię na swoją główną siedzibę. Pozyskanie talentów, a potem utrzymanie ich w firmie już teraz staje się dla firm w Irlandii prawdziwym wyzwaniem.
Tegoroczne statystyki
Najliczniej reprezentowaną branżą wśród 100 Najlepszych Miejsc Pracy w Europie jest sektor IT z udziałem 36%. Kolejne dwie mocno reprezentowane branże to usługi profesjonalne (17%) oraz produkcja i wytwarzanie (11%).
Krajem, któremu udało się wprowadzić najwięcej, bo aż 27 firm na Listę Europejską, jest Wielka Brytania z udziałem 12%. Niemiecki rodowód ma 21 firm, a duński – 20, co przekłada się na udział na poziomie 9% każdego z tych państw. Kolejną grupą pod względem liczebności swoich reprezentantów na Liście są Francja, Szwecja i Hiszpania (po 7% udziału). Polska znalazła się w grupie razem z Austrią, Grecją i Turcją (po 3%).
W europejskiej czołówce znalazło się 6 międzynarodowych organizacji, które zawdzięczają ten sukces także swoim oddziałom w Polsce. Są to: EMC, Microsoft, Mars (u nas reprezentowany przez spółki: Mars, Wrigley i Royal Canin), Cisco, Hilti oraz Medtronic.
TOP